La lansarea unui împrumut de stateste necesara stabilirea câtorva elemente tehnice care îl definesc din punct de vedere juridic adica de: denumirea împrumutului care se contracteaza; valoarea mentionata pe fiecare cupiura a înscrisului acelui împrumut; termenul de rambursare; dobânda; eventualele avantaje materiale acordate detinatorilor de înscrisuri.
Denumirea împrumutului poate sa fie legata de destinatia acestuia. Atunci când statul doreste sa atraga atentia opiniei publice asupra caracterului exceptionel al împrumutului precizeaza acest lucru prin denumirea lui.
Valuarea nominala, valuarea realasi cursul – pentru fiecare împrumut contractat pe piata statul emita niste înscrisuri, titlurii, hârti de valoare, obligatiuni. Suma înscrisa pe obligatiunea unui împrumut de stat, denumita valoare nominala exprima marimea creantei pe care detinatorul acesteia o are de încasat de la stat. Valoarea reala poate sa fie egala sau mai mica sau mai mare decât valoarea nominla. Marimea valorii reale depinde de cursul la care se coteaza înscrisurile respective la bursa. Cursul exprima pretul cu care se cumparasi se vând 100 de unitati monetare valoarea nominalasi aceasta poate fi: al pari adica egal cu 100; sub pari adica mai mic decât 100; sau supra pari adica mai mare decât 100. La lansarea unui împrumut de stat cursul obligatiunii este de regula sub pari.
Termenul de rambursare . Exista împrumuturi pe termen scurt de pâna la un an, pe termen mijlociu între un ansi cinci anisi pe termen lung de peste cinci ani. Statul contracteaza împrumuturi pe termen mijlociisi lungi atunci când are nevoie de resurse banesti pentru acoperirea deficitelor bugetare sau pentru finantarea unor cheltuieli de investitii de mare valuare. Pentru împrumuturile pe termen mijlociusi lung se emit înscrisuri cunoscute sub denumirea de obligatiunisau titluri de renta iar pentru cele fara termen titluri de renta perpetua. inscrisurile emise de stat se mai deosebescsi prin faptul ca unele pot fi negociate în timp ce altele nu pot fi negaciate.
Dobânda. Pretul pe care îl plateste statul creditorilor sai pentru folosirea sumei împrumutate poate fi: dobânda sau câstigurile sau forma combinata a dobânziisi câstigurilor. imprumuturile de stat cu câstiguri care se platesc numai acelor care detin acele obligatiuni care au iesit câstigatoare la tragerea la sort deci suma pe care statul ar plati-o ca dobânda se plateste sub forma de câstiguri. Nivelul dobânzilor difera de la o tara la alta. Rata dobânzii la împrumuturile publice nu ramâne constanta pre mult timp ci se modifica de la o perioada la alta. Notiunea de rata reala a dobânzii mai aresi sensul de venit net ce revine creditorului de pe urma unei sute de unitati monetare date cu împrumut pe termen de un ansi se determina prin corectarea dobânzii nominale cu influenta cresterii preturilor pe piata.

Rata reala a dobânzii ce revine creditorului se calculeaza cu ajutorul formulei:
dr=100+dn 100
D
în care: dr= rata reala a dobânzii
dn= rata nominala a dobânzii
D = deflatorul – din tara credituorului
Diferenta dintre dobânda nominalasi cea reala constituie o pierdere pentru creditorsi un avantaj pentru debitor.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!