imprumuturile de stat – trasaturi caracteristice
in economia de piata veniturile procurate de stat din impozitesi taxe precumsi cele de la întreprinderilesi proprietatile sale de multe ori nu acopera integral cheltuielile bugetare ordinare. in caz de dezechilibru bugetar completarea veniturilor publice se face cu resurse de împrumut adica pe calea creditului public care se realizeaza fie pe calea contractarii directe de catre stat de împrumuturi cu persoanele fizice sau juridice detinatoare de mijloace banesti libere fie prin intermediul unor institutii specializate banci, case de economii, societati de asiguraresi reasigurare. in afara de autoritatile publice centralesi locale, apel la resurse de împrumuturi mai fac întreprinderile private publice sau mixte pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii lor economice. Resursele banesti care alcatuiesc oferta de capital de împrumut sunt puse la dispozitia acelor solicitanti care accepta conditiile de acordare a creditului – garantie, termen de rambursare rata dobânzii, precumsi eventualele avantaje. Orice împrumut trebuie sa produca împrumutatorului un anumit venit care difera în functie de destinatia data împrumutului. Actiunile emise de catre societatile de capital reprezinta înscrisuri care certifica detinatorului lor calitatea de coproprietar al acelei societati. Ca titluri de prorprietate actiunile dau dreptul detinatorului lor la o cota – parte din profitul realizat denumit dividentsi care variaza de la un an la altul în functie de rezultatele obtinute. Obigatiunile puse în circulatie de o societate de capital certifica detinatorului lor calitatea de creditorsi-i dau dreptul sa primeasca o dobânda la sumele împrumutate indiferent de rezultatele financiare obtinute de societatea care a emis obligatiunile. Actiunile casi obligatiunile societatilor de capital, nu au valoare proprie ci reprezinta numai o anumita valoaresi anume capitalul real concretizat în mijloace de munca procurate cu banii primiti de la actionari sau de la diverse categorii de creditori pe baza de obigatiuni sau alte înscrisuri. Cu toate ca actiunilesi obligatiunile emise de o societate nu au valoare proprie ele circula totusi independent de capitalul real adica se cumparasi se vând casi cum ar avea o valoare. Aceste înscrisuri sunt capital fictiv. imprumutul de stat apare ca o întelegere intervenita între o persoana fizica sau juridicasi stat.
Caracteristici ale împrumutului de stat:
– imprumutul de stat are un caracter contractual – modul în care se stabilesc conditiile de emisiunesi rambursare a unui împrumut de stat confera contractului dintre statsi persoana fizica sau juridica care la împrumutat un caracter diferit de cel al contractului de credit bancar, care intervine între o banca ca împrumutator iar ca împrumutat o persoana fizica sau juridica. in cazul contractului de credit bancar conditiile de acordaresi rambursare a împrumutului se negociaza de la banca cu fiecare solicitant ; Acest contract prevede obligatia împrumutatului sa prezinte o garantie materiala în favoarea împrumutatorului. imprumuturile de stat au la baza principiul facultativitatii.
– imprumutul cu caracter rambursabil. Ca mijloc de procurare a resurselor banesti de care statul are nevoie, împrumutul se caracterizeaza prin aceea ca se restituie la termenul fixat persoanelor fizicesi juridice care l-au acordat. La plasarea unui împrumut statul stabileste termenul de rambursare a acestuia în functie de veniturilesi cheltuielile publice
– imprumutul de stat asigura detinatorilor de înscrisuri publice, pe lânga rambursarea sumei împrumutatesi o anumita contraprestatie. Pentru a putea intra în posesia sumei de bani care îi lipsestesi s o folosi potrivit trebuintelor sale statul se angajeaza sa achite sistemetic detinatorilor de înscrisuri publice dobânda cuvenita.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!