Datoria publica cuprinde totalitatea sumelor împrumutate de administratia publica centrala, de unitati administrativ – teritoriale, de la persoane fizice sau juridice pe piata internasi strainatatesi ramase de rambursat la un moment dat.
Gradul de îndatorare a tarii la un moment dat se determina prin raportarea volumului datoriei publice la venitul national PIB. Exista cazuri în care nici chiar întregul venit national realizat într-un an nu ar fi suficient pentru acoperirea datoriei publice. Acest lucru nu sa-r putea realiza deoarece nici o tara n-ar putea aloca întregul venit national sau produs intern brut amortizarii datoriei publice. in comparatiile internationale se foloseste dolarul SUA sau DST. in 1987 datoria publica medie era de 5000 -13000 de dolari pe un locuitor în tarile dezvoltatesi de 180 – 2500 de dolari în tarile în curs de dezvoltare. Efortul financiar se exprima cu ajutorul mai multor indicatori: raportul dintre serviciul datoriei publicesi venitul national PIB; raportul dintre serviciul datoriei publicesi totalul cheltuielilor bugetare.
Cuantumul mare al dobânzii la datoria publica arata cât de importante sunt veniturile creditorilor statului care provin direct de la tezaurul public. Statul îsi procura resursele financiare de care are nevoie atât de pa piata interna câtsi de pe piata externa decisi datoria publica are un caracter intern sau extern.
Structura datoriei publice variaza de la o tara la altasi de la o perioada la alta în functie de conditiile financiar – monetare. Tarile care cunosc procesele inflationiste de mari dimensiunisi de lunga durata sunt obligate sa apeleze pe o scara tot mai larga la împrumuturi pe termen scurtsi eventual mijlociu.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!