imprumuturile externe constituie una din formele exportului de capital. imprumuturile* sau creditele* externe se pot grupa dupa diferite criterii:
in functie de destinatie se pot distinge – credite pe marfuri care sunt frecventesi se acorda pentru cumparari de marfuri de la creditorsi credite financiare care sunt mai raresi se acorda de organisme financiare internationale în valuta ce se utilizeaza de debitor.
in functie de durata pentru care se acorda, creditele externe pot fi: pe termene scurte între 1-2 anisi mijlocii între 3-5 ani sau lungi. Beneficiarul creditului este interesat ca termenul de rambursare sa fie suficient de îndepartat pentru a-si putea procura resursele nacesare restituirii acestuiasi achitarii dobânzilor. in cadrul termenului final se stabiles 3 perioade: perioada de utilizare a creditului, perioada de gratie în cursul careia nu se fac plati pentru rambursarea credituluisi perioada de rambursare propriu zisa a creditului. Rambursarea creditelor se face în urmatoarele modalitati: în cote egalesi în cote inegale.
La acordarea unui credit împrumutatorul poate sa pretinda o garantie materiala sau morala. Creditele externe pot fi acordate de catre: întreprinderi furnizoare, banci, organisme financiare internationale retinerisi alte persoane fizice. intreprinderile furnizoare , bancile acorda credite pe baze bilaterale, guvernele acorda asistenta publica bilaterala iar organismele internationale acorda asistenta publica pe baze multilaterale.
Printre organismele financiare internationale care acorda asistenta publica multilaterala sunt:
a. Banca Internationala pentru Reconstructiesi Dezvoltare ( BIRD ) denumitasi Banca Mondiala;
b. Organismele financiare regionale: Banca Interamericana de dezvoltare, Banca Africana de Dezvoltare, Banca Asiatica de Dezvoltare, Banca Europeana de Reconstructiesi Dezvoltare;
c. Organisme financiare ale CEE: Fondul European de Dezvoltaresi Banca Europeana de Investitii
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!