ACT DE MECENAT
I Subscrisa:
1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., avand contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentata de ……………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de mecena,
sau
2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. …………………….. nr. ……………, bloc ………., scara ………., etaj ………….., apartament ………, sector/judet …………………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………, din ……………………………., a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. ……………………………, din …………………………., avand contul nr. …………………….., deschis la …………………………………, reprezentata de …………………………….., cu functia de ………………………, in calitate de mecena,
sau
3. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. …………………………………… nr. ………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………, posesoarea autorizatiei nr. ……………, din ……………, eliberata de Primaria ……………………………, codul fiscal nr. ……………………………………, din ………………………, avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………….., reprezentata de …………………………………………….., cu functia de…………………………., in calitate de mecena,
sau
4. D …………………………………………….., domiciliat in …………………………………………………………………, str. ………………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….. sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) ……………………………. sector/judet …………………………, fiul lui ………………………… si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………, nr. ……………….. eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………….., in calitate de mecena, Eu ……………………………………………… in calitate de mecena inteleg sa transfer, fara nici o obligatie de contrapartida directa sau indirecta, domnului/doamnei …………………………………….., domiciliata in ……………………….., str. ……………………. nr. …….., bloc ………, etaj ……., ap. ………, sector/judet ………………….., posesorul/posesoarea ……………….. seria ………… nr. ……………….., eliberat de ………………………………………. la data de ………………………………………., urmatoarele:
       Suma/bunurile/facilitatile/se acorda ca activitate filantropica, cu caracter umanitar pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
II. Eu, in calitate de beneficiar accept astazi, …………….. data semnarii prezentului act, sponsorizarea oferita de ……………………………………………………………, in scopul …………………….. si ma angajez sa o folosesc exclusiv in acest scop.
III. Alte clauze …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. . Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act raman in sarcina ………………………… . Redactat si dactilografiat de …………………………………… la …………………………… in ……………… exemplare, din care ……………….. pe seama partilor contractante, iar restul pentru …………….. .
MECENA
BENEFICIAR
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!