Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei apelor este exercitată de către Guvern, autorităţile administraţiei publice locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale, autorizate în modul special în acest scop. (art.4 CA)

Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor este chemat să asigure:
a) respectarea de către toate persoanele juridice şi fizice, indiferent de formă de proprietate, a modului stabilit de folosire a apelor;
b) executarea obligaţiunilor şi prescripţiilor privind protecţia apelor, prevenirea şi lichidarea efectelor lor distructive, respectarea regulilor de ţinere a evidenţei apelor, precum şi altor reguli, stabilite de legislaţia apelor.
Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor este exercitat de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi de autorităţile administraţiei publice centrale, autorizate în mod special în acest scop. (art.5 CA)

Organizaţiile publice, mijloacele mass-media şi cetăţenii pot acorda sprijin autorităţilor administraţiei publice centrale în realizarea măsurilor privind folosirea raţională şi protecţia apelor prin:
b) desfăşurarea unei munci de educare pentru formarea unei atitudini grijulii faţă de apă;
c) organizarea controlului public asupra realizării măsurilor de protecţie a apelor;
d) comunicării despre încălcările regulilor de folosire a apelor;
e) prezentării propunerilor privind optimizarea folosirii şi protecţiei apelor Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale;
f) participării la efectuarea de lucrări pentru optimizarea folosirii şi protecţiei apelor, precum şi la prevenirea şi lichidarea efectelor distructive a apelor;
g) defăşurară şi alte activităţi, menite să asigure folosirea raţională şi protecţia apelor.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!