Incepand cu Summit-ul de la Saint Malo din decembrie 1998, UE şi-a manifestat disponibilitatea de a desfăşura autonom misiuni de gestionare a crizelor. In iulie 1999, la Cologne, Consiliul European decidea că “Uniunea trebuie să dispună de capacitate de acţiune autonomă, susţinută de forţe militare credibile, mecanisme decizionale pentru folosirea lor şi pregătirea de a răspunde adecvat crizelor internaţionale fără a afecta acţiunile NATO”. Această capacitate nu a putut fi pusă in practică mai devreme de anul 2003, cand UE a lansat patru operaţii sub auspiciile PESA – aşa-numitele misiuni “Petersberg” –, trei in Europa şi una in Africa: • EUFOR CONCORDIA – prima operaţie militară lansată la 31 martie 2003 in FRI a Macedoniei, la cererea preşedintelui Boris Trajkovski, in scopul stabilizării şi implementării efective a Acordului de la Ohrid. Această operaţie a succedat misiunea de menţinere a păcii„Allied Harmony” a NATO. In această misiune, incheiată la 15 decembrie 2003, s-au folosit capabilităţi NATO.

• ARTEMIS – operaţie militară in R.D. Congo, lansată la 12 iunie 2003, in scopul stabilizării şi imbunătăţirii situaţiei umanitare din Bunia. Misiunea s-a incheiat la 1 septembrie acelaşi an, fiind prima misiune sub comandă UE fără asistenţa NATO. • EUPOL PROXIMA a UE in FRI a Macedoniei a inlocuit operaţia EUFOR CONCORDIA la 15 decembrie 2003. 21 Misiunea de poliţie a vizat monitorizarea, asistenţa şi antrenarea forţelor de poliţie macedonene pentru a lupta impotriva crimei organizate, precum şi promovarea standardelor poliţieneşti europene. Operaţia a fost finalizată la 14 decembrie 2005.

• EUJUST THEMIS – lansată la 16 iulie 2004 in Georgia, cu o durată de un an, a fost prima misiune de impunere a legii (rule of law mission) a UE. Operaţia a avut ca obiectiv sprijinirea autorităţilor pentru a face faţă proceselor de reformă, in special in sistemul judecătoresc. In ultimii ani, Uniunea Europeană s-a implicat in mult mai multe misiuni şi a devenit o parte importantă a eforturilor internaţionale de securizare şi reconstrucţie a statelor şi regiunilor „turbulente”. UE desfăşoară, in prezent, 11 astfel de operaţii in Balcanii de Vest, Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia de Sud-Est15:

• EUFOR Althea – operaţie militară a UE in Bosnia- Herţegovina, lansată la 2 decembrie 2004 odată cu transferul către UE a autorităţii forţelor SFOR ale NATO. Misiunea vizează imbunătăţirea rezultatelor obţinute pe calea integrării, in cadrul Procesului de Stabilizare şi Asociere, prin asistenţă acordată autorităţilor ţării.

• EUPM – la 1 ianuarie 2003 a fost iniţiată, in Bosnia- Herţegovina, prima misiune de poliţie a UE, prin preluarea atribuţiilor forţelor internaţionale de poliţie ale ONU. Operaţia are ca obiectiv susţinerea şi dezvoltarea structurilor de poliţie ale ţării prin activităţi de monitorizare, asistenţă şi inspecţie in deplin acord cu practicile europene şi internaţionale.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!
• EUPAT – misiune de poliţie, lansată la 15 decembrie 2005, ce a urmat operaţiei PROXIMA din FRI a Macedoniei. Misiunea, prevăzută a avea o durată de şase luni, vizează asistenţă şi sprijin pentru dezvoltarea unei structuri de poliţie profesioniste, bazată pe standardele europene din domeniul poliţienesc.

• EUPOL COPPS – misiune de poliţie in teritoriile palestiniene, lansată la 1 ianuarie 2006, pe o perioadă iniţială de trei ani. Obiectivul operaţiei este sprijinirea autorităţilor şi Poliţiei Civile Palestiniene in vederea reformării sectorului de securitate şi justiţie.

• EU Border Assistance Mission Rafah – misiune de monitorizare a frontierei dintre Israel şi Palestina (punctul de trecere Rafah). Faza operaţională a misiunii a inceput la 30 noiembrie 2005 şi va avea o durată de un an.

• EUJUST LEX – misiune integrată de instaurare a statului de drept in Irak, lansată la 1 iulie 2005, la solicitarea guvernului de tranziţie. Operaţia, programată pe o perioadă de un an, are ca scop antrenarea integrată in domeniul conducerii şi drept penal a unor reprezentanţi ai sistemului judecătoresc, poliţie şi penitenciar.

• EUPOL Kinshasa – in octombrie 2003, R.D. Congo a solicitat asistenţă UE pentru a infiinţa o unitate integrată de poliţie. Rolul EUPOL in această misiune, ce a devenit pe deplin operaţională in 30 aprilie 2005, este de a monitoriza, instrui şi consilia această unitate.

• EUSEC DR Congo – incepută la 8 iunie 2005, misiunea de consiliere şi asistenţă pentru reformă in domeniul securităţii in R.D. Congo. Operaţia va avea o durată de 12 luni.

• EU Support to AMIS II (Darfur) – la solicitarea Uniunii Africane, UE a hotărat, in 18 iulie 2005, să se implice in acţiuni civil-militare de sprijinire a eforturilor politice, militare şi de poliţie ale misiunii africane de soluţionare a crizei din Darfur (Sudan).

• Aceh Monitoring Mission – AMM – Uniunea Europeană, alături de unele ţări din ASEAN şi Norvegia şi Elveţia, a lansat, la 15 septembrie 2005, misiunea de monitorizare in Aceh (Indonezia)

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!