1. Aparitia si evolutia istorica a Curtii de Conturi

Aparitia Curtii de Conturi e determinata pentru inceput prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975, dar si-a inceput activitatea in octombrie 1977. Aceasta este I etapa a evolutiei Curtii de Conturi. A II –a etapa e determinata prin Tratatul de la Maastrich, 1992, care a ridicat Curtea de Conturi la rangul de institutie a UE. Prin acest Tratat CC poate publica anual o declaratie de asigurare privind corectitudinea conturilor comunitare si legalitatea operatiunilor care stau la baza acestora.

III- a etapa este initiata prin Tratatul de la Amsterdam 02 oct. 1997, prin care competenta CC se extinde asupra unor domenii prioritare a UE :

– politica externa ; – securitatea comuna ; – justitia si afacerile interne.

Pe linga aceasta tratatul confirma dreptul CC de a intenta actiuni la Curtea de Justitie pentru realizarea atributiilor sale in raport cu alte institutii ale UE.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!
IV – a etapa prin Tratatul de la Nissa din 26 febr. 2001. acest Tratat a introdus in activitatea Curtii :

 pe viitor fiecare stat membru va fi reprezentat in Curte de catre un membru;

 CC era in drept sa adopte anumite categorii de rapoarte fiind reunita nu doar in colegii, dar si in camere.

2. Structura si ordinea de formare a CC

Conform Tratatului de la Nissa, CC trebuie sa aiba cite un reprezentant din fiecare stat membru.

Statele UE sunt obligate sa indeplineasca cerinte selectind reprezentantii ei dintre personalitati, care fac parte in statele respective, din cadrul unor institutii de audit extern, care detin o clitate speciala pentru aceasta functie.

Procedura de numire.

Membrii CC sunt numiti in functie de Consiliul UE, dupa o consultare a Parlamentului European, pe baza propunerilor venite de la statele membre.

Mambrii Curtii sunt alesi pentru un mandat de 6 ani care poate fi reinoit. Membrii isi exercita functiile dupa principiul de independenta.

Ca un organ colegial, CC este organizata si functioneaza in colegiu, care poate delibera si in camere.

Activitatea CC este directionata de Presedintele ales de catre membrii colegiului, din rindul lor, pentru un mandat de 3 ani care poate fi reinoit.

Fiind considerat « primul intre egali », el are atributiile :

 prezideaza sedintele CC ;

 supravegheaza executarea deciziei CC ;

 reprezinta curtea in toate relatiile externe.

Secretarul general – membru cu cele mai inalte functii, fiind numit de catre CC. El este responsabil de resursele umane si de administratia CC. El conduce departamentul de traduceri.

Activitatea CC este asigurata de un personal de 760 angajati(auditori, traducatori s.a.).

CC isi organizeaza activitatea in grupuri de audit specializat. Fiecare membru al CC e repartizat intr-un grup de audit. Fiecare grup de audit este condus de un decan, ales de membrii curtii pentru un mandat de 2 ani.

1. Grupul de audit Politici Agricole

2. Grupul de audit Politici Structurale si Interne

3. Grupul de audit Actiuni Externe

4. Grupul de audit Resurse proprii, Activitati bancare, cheltuieli administrative,…

5. Grupul de audit Coordonare, Evaluare, Asigurare, Dezvoltare

Bugetul CC constituie 113 mil. Euro, 1% din totalul cheltuielilor UE.

3. Atributiile CC

CC are o competenta generala privin controlul tuturor veniturilor si cheltuielilor din UE.

Ea este un instrument al Parlamentului UE, in cazul in care aceasta are functia de control asupra Comisiei Europene.

CC face un raport annual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar, care este transmis celorlalte institutii europene.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!