În a II jum a sec.XIX încep sec XX ,în Basar.oamenii politici erau împărţiţi în 2 tabere:”Partida moldovenească” şi “Partida rusească”în fruntea partidei moldoveneşti de afla Nicolae Şt.Casso,iar în fruntea celei ruseşti V.Leornad.Partida moldov.se sprijinea pe masele de răzeşi,mazili şi pe ţăranii moldoveni băştinaşi,dar tot în acestă tabără se aflau şi mulţi nobili de orientare naţională: Brasescu, Rîşcanu, Sturza, Ghicu, Rosetti, Cotruţă, Codreanu ş.a.Una din formaţiunile politice de orientare liberală a fost Partidul Cadeţilor sau al Libertăţilor Poporului,acest partid pleda p/t instauarea în Rusia a unei monarhii constituţionale parlamentare,p/t asigurarea drepturilor democratice,  inviolabilitatea locuinţei, se pronunţa p/t repartizarea pămîntului ţăranilor cu puţin pămînt şi fără pămînt din fondul moşierilor,statului, mănăstirilor,iar în problema muncitorească-p/t adoptarea legislaţiei muncitoreşti.În lunile aug-sept.1905 la Chişinau apare Part.Progresiştilor. L.Sitinski fondatorul acestei formaţiuni în cele din urmă a obţinut ca formaţiunea să devină o secţie a “Partidului 17 octombrie”.Programul partidului prevedea instituirea unei adunări representative cu 2 camere alese în baza dreptului universal,inviolabilitatea persoanei şi a locuinţei,libertatea conştiinţei,egalitatea cetăţenilor în faţa legii,învăţămîntul primar obligatoriu,etc.La 13 dec 1905 sub conducerea lui L.Siţinski,un grup de intelectuali şi redacţia ziarului”Viaţa basarabeană”,luănd cunoştinţă de programul partidului Cadeţilor,considerîndul acceptabil întru tot, în baza lui constituie în Basarabia, o nouă grupare politică.Aceasta atacă partida extremistă de dreapta şi,în special,Uniunea Poporului Rus şi Liga Patriotică Basarabeană.Pînă în 1918 “Viaţa Basarabeană”a fost organul cadeţilor din Basar.În 1905-1907 reprezentanţii cadeţilor, I Sitinsţki şi Iandovski au fost aleşi deputaţi în Duma se Stat iar în 1917 Sitinski a condus comisia p/t alegerile din Basar.în Adunarea Constituantă.În 1905 “Societatea Milcov”a românilor basarabeni şi “Liga Romînilor basarabeni”(preş.-B.P.Haşdeu),cu sediu la Bucureşti,constituie Partidul naţional roman din basar.al carui organ de presă devine ziaru “Basarabia”.În program se revendica autonomia administrativă a Basar.,se mai prevedea utilizarea limbii romîne,libertatea conştiinţei,a cuvîntului scris şi vorbit,votul universal şi direct şi secret.La 6 martie 1907 în Iaşi, apare Partidul Naţ.Liberal,programul prevedea:curmarea practicii importărilor colonişti străini,constituirea acordării unei păci sociale prin stabiliea unei libertăţi democratice p/t toate categoriile sociale.Era condamnată de asemenea politica de rusificare aplicată în învăţămînt şi,în special,în cadrul de instruire a cadrelor teologice.Autorităţile ţariste au făcut tot posibilul p/t a paraliza activitatea partidului,care a fost stopat în cele din urmă.O altă tentativă de constituire a unui partid politic de coloratură naţională o întrepreinde coloboratorii ziarului Basarabia(1906-1907).În nr.12 al acestei publicaţii,dezideratele principale ale naţionaliştilor basarabeni capătă conturul unei platforme politice cu caracter pragmatic al viitorului partid naţional-democrat(ulterior naţional-poporan).ca argument de bază în favoarea drepturilor naţionale,programul revendica revenirea la starea normală care ar recunoaşte naţiunii romîne majoritare în aceasta provincie dreptul la propăşirea liberă şi nestingherită, garanţie a dreptului la individualitatea naţională a romînilor basarabeni şi restabiliea autonomiei Basar.Astfel în pofida regimului dur de ocupaţie ţaristă,aceste formaţiuni politice au manifestat o activitate intensă de orientare naţională.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!