În condiţiile agravării Războiului Rece (Războiul din Coreea), SUA au făcut presiuni pt ca RFG să fie rapid reînarmată. Ostilă creării unei armate GER fără control, FR a propus integrarea acesteia într-o armată europeană. Iniţiativa FR a fost elaborată de J. Monnet şi făcută publică la 24 oct 1950 de către premierul FR Rene Pleven, care propunea crearea unei armate paneuropene care să implice şi participarea RFG. Din punct de vedere american, o contribuţie GER semnificativă la apărarea Occidentului le uşura SUA povara. Sub influenţa presiunilor americane de a accepta reînarmarea GER şi a ameninţării sovietice tot mai serioase, art. 38 al Tratatului de Apărare, semnate de statele membre ale CECO la Paris- 1952- a prevăzut ca în termen se 6 luni să se examineze posibilitatea constituirii unei suprastructuri politice, care să dea direcţie şi legitimitate viitoarei Comunităţi Europene de Apărare. La 10 sept 1952 o adunare ad- hoc a adoptat un proiect al „Comunităţii Politice Europene” (Proiectul de Gasperi), care avea drept scop de a crea un ansamblu instituţional întărit, incluzînd un executiv european, controlat de un Parlament european ales prin vot direct. Totuşi, ţările fondatoare ale CECO s-au dovedit a fi nepregătite în faţa acestei prime provocări la adresa esenţei suveranităţii naţionale. A fost o confruntare trilaterală dintre FR care accepta doar o reînarmare minimală a GER, garantată de un control supranaţional, -SUA susţinute în mod obişniut de către MB, care doreau completarea armatei europene cu potenţialul uman german,- şi GER, care îşi dorea o armată pt garantarea suverantăţii sale naţionale.după lungi dezbateri tensionate, au cîştigat adversarii armatei europene, Trat CEA fiind respins de Adunarea Naţională a FR în 1954. Astfel, printre cauzele eşecului CEA avem: 1.Nepregătirea statelor CECO pt renunţarea la o parte din suveranitatea lor naţională; 2.Atitudinea ostilă a FR faţă de reînarmarea GER; 3.Confruntarea trilaterală franco-germano-americană şi viziunile diferite ale acestora asupra rolului RFG în cadrul viitoarei armate europene; 4.Scurgerea unei perioade relativ scurte de la ororile săvîrşite de armata GER, fapt care a generat scepticism din partea statelor CECO; 5.Rolul predominant al SUA în procesul de luare a deciziilor ar fi conferit Tratatului un caracter unilateral.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!