DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………., respectuos va rog sa dispuneti REVOCAREA MASURII DE SIGURANTA LUATA IMPOTRIVA MEA prin sentinta penala nr. …….. din …………., pronuntata de ……….., intrucat motivele care au impus luarea masurii respective au incetat.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin hotararea citata, impotriva mea s-a luat masura de siguranta prevazute de art. ….. C. pen., constand in …………
   Consider ca temeiurile care au impus luarea acestei masuri au incetat pentru ca:
   – m-am insanatosit, dovada actul medical pe care-l anexez;
   – a trecut mai mult de un an de la data cand masura a fost luata, perioada in care am devenit apt sa ocup functia avuta, sa exercit profesia, meseria sau ocupatia anterioara, fara a mai prezenta pericol pentru societate;
   – de la data luarii masurii a trecut un an, perioada in care am avut o buna conduita, incat prezenta mea in localitatea unde am savarsit fapta sau in localitatile ……………….. nu mai prezinta pericol grav pentru societate.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 437 C. proc. pen., raportat la art. ……. C. pen.
   Dovada cererii inteleg s-o fac cu orice mijloc de proba admis de lege.
   Anexez copia hotararii prin care s-a luat masura de siguranta a carei revocare o cer.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!