DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., parte civila in dosarul penal nr. ………. al ……………., in care prin hotararea nr. ……… din …………, s-a dispus condamnarea inculpatului(ei) ……….. domiciliat(a) in …………, in baza art. ….. la pedeapsa ………., cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei (sau cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere) si totodata a fost obligat(a) sa-mi plateasca suma de ………. lei despagubiri civile, pana la data de ……….
   Cer
   REVOCAREA SUSPENDARII EXECUTARII PEDEPSEI (SAU A SUSPENDARII EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE)
 si obligarea condamnatului(ei) la plata cheltuielilor judiciare pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele cererii:
   In fapt prin sentinta penala nr. …….. din ………. pronuntata de ………. in dosarul penal nr. ………, in baza art. ……… s-a aplicat pedeapsa de ………… condamnatului(ei) …………..
   Solutionand si latura civila instanta, prin aceeasi hotarare, a obligat pe condamnat(a) sa ma despagubeasca cu suma de ………… lei.
   In temeiul art. 81 C. pen., s-a hotarat suspendarea conditionata a executarii pedepsei (sau art. 861 C. pen., s-a hotarat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere) sub conditia ca in termenul de incercare condamnatul(a) sa ma despagubeasca cu suma enuntata. Desi termenul de incercare a expirat la data de …………, condamnatul(a) nu si-a respectat obligatiile impuse, motiv care ma determina sa cer revocarea suspendarii executarii conditionate a pedepsei ce i s-a aplicat.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 84 C. pen., raportat la art. 447 alin. 2 C. proc. pen. (in cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei) si art. 864 C. pen raportat la art. 84 C. pen. si art. 447 alin. 2 C. proc. pen. (in cazul revocarii suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere).
   Depun cererea in dublu exemplar si va rog sa dispuneti citarea condamnatului si comunicarea prezentei cereri.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!