DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., debitor in dosarul de executare imobiliara nr. ……….. al acestei instante, in care s-a pronuntat hotararea de adjudecare nr. ………… din ………. a imobilului ……….. adjudecatarului ………….., domiciliat(a) in …………… la pretul de ……….. lei.
   Avand in vedere ca in termenul de 30 de zile prevazut de art. 546 C proc. civ. nu a depus actul de consemnare a pretului stabilit, va rog sa fixati un nou termen in vederea unei NOI VANZARI A IMOBILULUI.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!