DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………, al judecatoriei sau tribunalului ……………, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ………… din …………….
   In baza art. 3854 alin. 2 raportat la art. 368 alin. 2 C. proc. pen.,
 REVIN ASUPRA DECLARATIEI RENUNTARE EXPRESA LA CALEA
 DE ATAC A RECURSULUI
 impotriva hotararii penale mai sus citata, pe care am facut-o la data de ……
   Revin asupra declaratiei de renuntare, declar ca inteleg sa
 FORMULEZ RECURS
 impotriva hotararii in discutie.
   Termenul de declarare a recursului expira la data de ………., asa incat prezenta cerere de revenire asupra renuntarii este facuta in termen legal, cat si declararea recursului.
   Motivele de recurs le voi formula intr-un memoriu separat, pe care il voi depune in termenul prevazut de art. 38510 C. proc. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!