ACT CONSTITUTIV
Al asociatiei sportive ……………………….
NOI,
       Fundatia are un Consiliu director* format din:
1.  Presedinte ……………………………………………………………………..
2.  Prim-vicepresedinte ………………………………………………………..
3.  Vicepresedinte ……………………………………………………………….
4.  Secretar ………………………………………………………………………..
5.  Membri ………………………………………………………………………….
     etc.
       Controlul activitatii economico-financiare va fi efectuat de un cenzor/o Comisie de cenzori* formata din:
1.  Presedinte ……………………………………………………………………..
2.  Vicepresedinte ……………………………………………………………….
3.  Membri ………………………………………………………………………….
       Atributiile organelor de conducere, administrare si control sunt prevazute in Statutul asociatiei. Noi ……………………………………………………………………………….., membrii fondatori ai Asociatiei Sportive ………………………………………, imputernicim pe ………………………………… cetatean roman, domiciliat in ……………………………….., str. …………………. nr. …………., bloc ………., scara …………., etaj ……., apart. ………, sector/judet …………………….., posesorul actului de identitate ………………. seria ………… nr. ……………………. eliberat de …………………………………………………. . la data de …………………………, sa actioneze in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, obtinerea avizelor necesare, precum si sa semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutului asociatiei, modificari impuse de instanta judecatoreasca competenta, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila. Redactat si editat in ……………… exemplare, la ………………….. cu sediul in …………………………., str. ……………………. nr. ………, sector/judet ……………….. .
       S-au eliberat …………… exemplare.
SEMNATURILE FONDATORILOR
            NOTA
_____________
            * Daca nu se stabileste, la constituire, componenta nominala a acestora, in actul constitutiv se vor stabili regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!