Finantare
– indirecta – prin intermediul bancilor
– directa – prin emisiuni de titluri fin.
Cererea de fonduri provine de la:
– statul si colectivitatile locale
– firmele de stat
– soc. comerciale
– bancile si soc. fin.
Oferta de fonduri
– pers. fizice sau juridice (individuale)
– institutionale (soc. sau instit. fin. imp.)

Intermediarii financiari – mobilizeaza fonduri (active fin.) de la detinatorii de bani (ec.), creându-si datorii (pasive) fata de acestia si emit propriile active catre utilizatorii de fonduri.

Categ. de intermed. – bancile comerciale, casele de economii si imprumuturi, bancile mutuale de ec., comp. de asig., uniunile de credit, fonduri mutuale.
Piata primara – cea pe care se vând si se cumpara titlurile nou emise
Piata secundara – se tranzactioneaza titlurile deja emise
Pta. fininanciara-
-pta. creditului (p.termen lung sau p.termen scurt)
-pta. titlurilor financiare (p. de capital– actiuni, obligatiuni sau p. monetara)

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!