Impozitele pe circulatia averii se instituie in legatura cu trecerea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile si imobile de la o persoana la alta.
In aceasta categorie se includ:
• impozitul pe succesiuni;
• impozitul pe donatii;
• impozitul pe actele de vânzare-cumparare a unor bunuri imobile;
• impozitul pe hârtiile de valoare (actiuni, obligatiuni etc.);
• impozitul pe circulatia capitalurilor si a efectelor comerciale s.a.
Dintre impozitele pe circulatia averii, cel mai des intâlnite sunt:
a) impozitul pe succesiuni:
• obiectul impunerii il constituie averea primita drept mostenire de o persoana fizica;
• se stabileste, fie global pentru intreaga avere lasata mostenire (ca de exemplu in SUA, Australia, Marea Britanie etc.), fie separat pentru partea de avere ce revine fiecarui mostenitor (ca de exemplu Germania, Belgia, Franta, Suedia etc.);
• se calculeaza pe baza unor cote progresive, iar nivelul acestora se diferentiaza atât in functie de valoarea averii care face obiectul succesiunii cât si in functie de gradul de rudenie dintre decujus (persoana decedata) si mostenitorul acesteia (la aceeasi valoare a averii lasate mostenire, impozitul este cu atât mai mare, cu cât succesorul este ruda mai indepartata cu persoana decedata);
• vizeaza numai circulatia bunurilor intre persoanele fizice.
b) impozitul pe donatii:
• a fost introdus pentru a preveni ocolirea platii impozitului pe succesiuni, când are loc efectuarea de donatii de avere in timpul vietii;
• obiectul impozitului il constituie averea primita drept donatie de catre o persoana;
• cade in sarcina persoanei care primeste donatia (care se numeste donatar) si se calculeaza pe baza unor cote progresive al caror nivel este influentat de:
• valoarea averii donate;
• gradul de rudenie intre donator si donatar;
• momentul si scopul donatiei (uneori).
c) impozitul pe actele de vânzare-cumparare a unor bunuri mobile si imobile:
• se utilizeaza frecvent;
• cade in sarcina cumparatorilor;
• se calculeaza fie pe baza unor cote proportionale, fie pe baza unor cote progresive.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!