Pentru reducerea impactului antropic asupra obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate, pe teritoriul adiacent lor se stabileşte zonă de protecţie.
Lăţimea zonei de protecţie a categoriilor de obiecte şi complexe din fondul ariilor protejate se stabileşte astfel:
a) pentru rezervaţia ştiinţifică, parcul naţional, rezervaţia biosferei – 1000-1500 m;
b) pentru monumentul naturii:
– geologic şi paleontologic, hidrologic, zoologic, botanic şi mixt – 500-1000 m;
– arbore secular şi specie de plante rară – 30-50 m;
c) pentru rezervaţia naturală, rezervaţia peisagistică (peisaj geografic), rezervaţia de resurse, aria cu management multifuncţional – 700-1000 m;
d) pentru grădina botanică, dendrologică, monumentul de arhitectură peisageră şi grădina zoologică – 100-150 m.
Zona de protecţie a ariilor naturale protejate se stabileşte în funcţie de configuraţia hotarelor naturale ale localităţilor, terenurilor agricole, drumurilor etc. (art. 83 LANP)
Terenurile din zona de protecţie rămîn la dispoziţia deţinătorilor.
Hotarele ei se marchează în natură cu borne de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi de reprezentanţii Inspectoratului Ecologic de Stat.
În zona de protecţie se admite:
a) desfăşurarea de activităţi economice tradiţionale ce nu conduc la schimbări esenţiale în evoluţia proceselor naturale;
b) crearea de condiţii optime de trai pentru animalele sălbatice;
c) tăierile de igienă, de îngrijire şi de regenerare a pădurilor;
d) organizarea unor zone de recreaţie reglementată. (art. 85 LANP)
În zona de protecţie sînt interzise:
a) efectuarea fără autorizaţie a vînatului, pescuitului şi capturării de animale;
b) tăierile rase;
c) construirea de obiecte şi depozite pentru păstrarea de chimicale şi îngrăşăminte minerale, alte obiecte auxiliare;
d) staţionarea vehiculelor în alte locuri decît cele indicate special;
e) aplicarea pesticidelor;
f) amplasarea fermelor şi complexelor zootehnice;
g) construcţia şi amplasarea staţiilor de alimentare cu petrol, obiectelor pentru prepararea soluţiilor chimice şi pentru depozitarea produselor petroliere, sălilor de cazane, acumulatoarelor de ape reziduale, punctelor de deservire tehnică, spălătoriilor, obiectelor agricole şi industriale, care pot avea un impact ecologic distructiv;
h) construcţia colectoarelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor reziduale. (art. 86 LANP)
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!