In practica maritime internationala exista 2 forme distincte de exploatare comerciala a navelor:

1. Navigatia neregulata sau TRAMP
Caracteristici:
a. presupune o navigatie neregulata care nu este legata de o anumita ruta de transport, de anumite porturi fixe de expediere si de destinatie;
Navele utilizate in navigatia neregulata colinda marile si oceanele in cautare de marfuri pentru transport, acostand in acele porturi unde anumiti incarcatori le ofera conditiile de transport cele mai avantajoase.
b. fiecare cursa a unei nave TRAMP este legata in general de satisfacerea cerintelor de transport ale unui singur navlositor care dispune de o partida de marfa suficienta pentru a ocupa spatiul de transport oferit de nava in cauza. Rezulta, deci ca navele TRAMP transporta, in general, marfuri grele si voluminoase cunoscute in practica sub denumirea generica de “marfa de masa” (titei si derivate petroliere, carbuni, cereale, ingrasaminte fizice, etc.).
c. fiecare cursa a unei nave TRAMP are la baza un contract de transport semnat intre armator si navlositor, cunoscut sub denumirea de “CHARTER PARTY (CH/ P)”.

2. Navigatia regulata sau de linie
Caracteristici:
a. navele de linie furnizeaza servicii unei clientele numeroase care expediaza marfuri in partizi relativ mici;
b. la acest tip de navigatie sunt anuntate anticipat calatoriile si escalele in porturi bine determinate;
c. o alta particularitate o constituie contractul care imbraca forma BOOKING-NOTE (aviz de angajament) sau BILL OF LADING (conosament).

ACTIVITATEA DE BROKERAJ

Este o activitate de intermediere intre un proprietar de nave (armator) si un proprietar de marfuri (navlositor) in vederea angajarii spatiului necesar incarcarii si transportarii unor marfuri intre 2 sau mai multe porturi.
Pentru serviciile pe care le face intermediarul (brocker-ul) primeste din partea armatorilor un comision care este stipulat in CHARTER PARTY sub forma de procent care se aplica asupra navlului (pret/tona de bucata).
Dupa natura activitatii, brokerii se impart in mai multe categorii:
• Agenti intermediari de asigurare au un rol intermediar in incheierea asigurarilor si se ocupa cu asigurarea navelor pe o parte si cu asigurarea marfurilor pe alta parte.
• Agentii intermediari de vanzare nave au un rol intermediar in vanzarea de nave.
• Agentii intermediari de vanzare se ocupa de toate operatiunile legate de incarcarea marfurilor la locul navei.
• Agentii de navlosire au un rol intermediary in icheierea contractelor de navlosire.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!

CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM
DEF: In transportul de marfuri pe mare, navele sunt angajate pe baza de contracte de navlosire.
In baza unui astfel de contract, armatorul se obliga sa transporte marfurile navlositorului sau sa puna la dispozitia acestuia o nava total sau partial pentru transportul marfurilor pe mare in schimbul unei sume de bani numita navlu, tarif sau chirie in functie de specificul contractului incheiat intre cele 2 parti.
Pe plan international, contractul de transport maritime este regelmentat de Conventia Natiunilor Unite privind transportul pe mare din 1978, care il defineste astfel: “Orice contract prin care carausul se obliga contra platii unui navlu sa transporte marfuri pe mare de la un port la altul”.
In codul commercial roman art. 557-601 regelementeaza acest contract sub denumirea de contract de locatiune, fara a-l denumi.

TIPURI DE CONTRACTE DE NAVLOSIL
1. BAREBOAT- CHARTER
Acest tip de contract a aparut in tara noastra dupa 1990. primele contracte de navlosire BAREBOAT au avut la baza contractul standard elaborat in 1937 de Comisia de Documentare a Conferintei Internationale Baltice cu sediul la Copenhag.
Caracteristici:
– navlositorul se ocupa cu plata echipajului, intretinerea, reparatii curente si accidentare, aprovizionare, taxe portuare, in general cu toata partea financiara a exploatarii financiare si tehnice;
– prin contract se precizeaza raspunderea navlositorului de a nu trimite nava in zone de conflict militar sau zone care nu prezinta siguranta pentru traficul maritim.

1. BOOKING-NOTE (avizul de angajare), respective de rezervare a spatiului de transport necesar pentru expedierea unei cantitati determinate de marfuri si se foloseste, de obicei, in navigatia de linie.
In acest tip de contract se precizeaza conditiile principale in care se executa transportul, respectiv marfurile care fac obiectul transportului, cantitatea si modul de prezentare al acesteia la transport, portul de incarcare si descarcare, numele si adresa expeditorului, numele si adresa destinatarului, conditiile de incarcare descarcare, nivelul navlului.
2. CHARTER- PARTY (CH/P) incorporeaza conditiile contractului de transport cu nave de curse neregulate (TRAMP).
El imbraca 2 forme:
• VOYAGE- CHARTER PARTY- contractul este semnat pe numar de voiaje;
• TIME CH/P – contractul este semnat pe o perioada de timp (3-6 luni-1 an).
CURS. NR3/25.10.1999

PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORT
SUB FORMA DE CHARTER- PARTY (CH/P):

1. Denumirea navei. Caracteristicile principale, inclusive capacitatea exprimata in unitati de greutate cat si volumetrice.
2. Date referitoare la perioada in care nava trebuie sa inceapa executarea voiajului, respectiv data ce se estimeaza ca nava urmeaza sa soseasca in portul de incarcare.
3. Modul de avizare privind sosirea navei in portul de incarcare.
4. Descrierea mafurilor si cantitatea ce urmeaza a fi incarcata pa nava exprimata in tone sau m3.
5. Porturile in care trebuie sa opereze nava, respective portul de incarcare si cel de descarcare.
6. Navlu, modul de calculare al acestuia si moneda de plata.
7. Conditia de navlosire, respectiv modul de suportare al costurilor de incarcare sau descarcare.
8. Ruta de transport.
9. Clauze speciale pe care trebuie sa le contina conosamentele in legatura cu acesta cu CH/P.
10. Clauze referitoare la forta majora si evenimentele fortuite (risc de razboi, greve, situatie politica instabila) care ar putea afecta executarea corecta a contractului.
11. Clauza de arbitraj.
12. Situatia navei in momentul incheierii contractului.
13. Raspunderea in caz de incarcare a marfurilor pe punte.

NAVLU

Definitie navlu= pretul pe care navlositorul il plateste armatorului pentru deplasarea marfurilor dintr-un port in altul pe ruta cea mai directa.
Nivelul navlurilor depinde de jocul liber al cererii si al ofertei, de spatial de transport pe o anumita rel. si pentru un anumit fel de marfa sau grupa de marfuri.
In acest sens, exista mai multe piete de navluri cum ar fi: piata transporturilor de carbune, piata de cherestea, de petrol si produse petroliere, etc. prin urmare, cererea si oferta actioneaza nu pe piata de transporturi in general, ci pe piata unui anumit grup de marfuri si un anumit tip de nave.

ELEMENTELE PRETULUI DE COST AL TRANSPORTURILOR MARITIME

Costurile de exploatare si de intretinere a navei pot fi concentrate in mai multe categorii:
a. Cheltuielile legate de achizitionarea si intretinerea in stare de navigabilitate a navei.
b. Cheltuielile legate direct de exploatare a navei.
c. Costurile navei necontrolate de armator si legate indirect de exploatarea navei.
d. Modalitatea si moneda de efectuare a platii navlului.
De regula, navlul se plateste anticipat efectuarea transportului intr-o moneda convertibila. In principiu, acasta se plateste cu 5-7 zile inainte de prezentarea la incarcare sau semnarea conosamentului.
Sunt cazuri cand plata se efectueaza partial sau total la destinatie sau dupa o anumita perioada de timp dupa sosirea la destinatie (30 zile).
La transportul de linie se prevad clause in cazul deprecierii monedei tarifare, plata se majoreaza cu “taxa de devalorizare”.
e. NIVELUL PRIMELOR DE AISIGURARE
f. Cheltuielile generale ale firmei de transport.
g. Conditia de livrare. Principalele conditii de navlosire sunt urmatoarele:
• FOB STIVUIT= in navlu nu se includ cheltuielile de incarcare si cele de descarcare. Acestea sunt in sarcina vanzatorului.
• FIO- FREE IN OUT= franco- incarcat descarcat este clauza in care cheltuielile de incarcare descarcare nu privesc pe armator, ci pe navlositor, deci nu sunt incluse in nave (privesc marfa).

FORMELE DE STABILIRE A NAVLULUI

a. Navlu se fixeaza sub forma unei sume pe tona sau m3 la alegerea armatorului.
b. Navlu se mai poate stabili si sub forma de suma globala pe nava.
c. Navlu poate fi stabilit si pe unitate de timp si nava cum este cazul la navlosirea unei nave pe o anumita perioada.
d. Navlu mai poate apare si sub forma de procent din valoarea marfurilor.

ALTI FACTORI CARE INFLUENTEAZA NAVLU

 felul marfurilor
 capacitatea navei
 distanta parcursa in mars
 clasificarea navei
 normele de incarcare-descarcare
 grad de dotare a marfurilor
 capacitatea de operare simultana
 regimul de lucru
 nivelul taxelor de tranzitare prin canale si stramtori
 nivelul taxelor portuare
 pretul combustibilului
 distanta unde se gaseste nava fata de portul de incarcare in momentul navlosirii
 posibilitatea incarcarii cu marfuri la cursul de retur
 situatia procesului politic din zona.

CONOSAMENTUL/ BILL OF LADING (B/L)

In mod current B/L def. Un document care evidentiaza incarcarea marfurilor pe o nava. Potrivit Conventiei Natiunilor Unite, privind transportul pe mare conosamentul este un document care face dovada unui contract de transport pe mare si consta in prelucrarea/ incarcarea marfurilor pe nava de catre caraus, precum si obligatia acestuia de a livra marfuri contra prezentarii documentelor.
Conosamentul= adeverinta semnata de caraus sau de o persoana imputernicita de aceasta de regula, comandantul navei, prin care se dovedeste ca marfurile descrise calitatativ si cantitativ in acest document au fost incarcate sau preluate pentru a fi transportate dintr-un prot in altul in scopul de a fi predate persoanei no………sau posesorului acestui document.

FUNCTIILE CONOSAMENTULUI

a. Conosamentul= adeverinta semnata de caraus si eliberata expeditorului pentru a face dovada ca marfurile pe care acesta le descrie au fost incarcate pe un anumit vas, cu o anumita destinatie sau au fost incredintate armatorului in vederea transportului.
b. Conosamentul inseamna dovada existentei contractului de transport.
c. Conosamentul= titlu reprezentativ al marfurilor care se transporta pe nava respectiva.
d. Conosamentul= instrument de credit intrucat pe baza lui se deschide prin intermediul bancilor creditul necesar finantarii contractului de vanzare-cumparare.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!