Pentru încălcarea prevederilor legislaţiei privind protecţia aerului atmosferic, persoanele fizice şi juridice poartă răspundere administrativă sau penală în caz de:
a) depăşire a normativelor ELA de poluanţi;
b) depăşire a normativelor influenţei fizice nocive asupra aerului atmosferic;
c) emisie a poluanţilor în atmosferă fără autorizaţia organului de stat abilitat;
d) încălcare a regulilor de exploatare şi neutilizare a utilajului, aparatajului, instalaţiilor care servesc pentru purificarea şi controlul emisiilor în atmosferă;
e) dare în exploatare a întreprinderilor noi şi a celor reconstruite, a instalaţiilor şi a altor obiective neconforme cu reglementările privind protecţia aerului atmosferic;
f) producere şi exploatare a mijloacelor de transport la care concentraţia emisiei de poluanţi depăşeşte normativele CMA de poluanţi;
g) implementare a descoperirilor ştiinţifice, invenţiilor, propunerilor de raţionalizare, de noi sisteme tehnologice, substanţe şi materiale, precum şi aplicare a utilajului tehnologic şi a altor obiecte, substanţe şi materiale de import neconforme cu reglementările naţionale privind protecţia aerului atmosferic şi neînzestrate cu certificate de calitate a producţiei şi cu mijloace tehnice de control al emisiilor de poluanţi;
h) neexecutare a indicaţiilor autorităţilor abilitate cu controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic. (art. 32 LA)
Notă: a se vedea Anexele nr. 1 şi 2.

Persoanele fizice şi juridice care prin activitatea lor au contribuit la poluarea aerului atmosferic sînt obligate să repare prejudiciul cauzat în modul prevăzut de legislaţie. Repararea prejudiciului se face benevol sau în baza deciziei instanţei judecătoreşti.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!