Cerinţele principale în domeniul protecţiei subsolului sînt:
a) respectarea modului stabilit de atribuire şi folosire a subsolului;
b) neadmiterea folosirii neautorizate a subsolului;
c) preîntîmpinarea ridicării neîntemeiate şi neautorizate de construcţii pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile şi pe sectoarele situate de asupra obiectivelor şi construcţiilor din subteran;
d) asigurarea studierii cît mai depline şi mai complexe a subsolului şi folosirii resurselor lui;
e) neadmiterea şi preîntîmpinarea acţiunii dăunătoare a lucrărilor, legate de studierea şi folosirea subsolului, asupra integrităţii rezervelor de substanţe utile, obiectivelor şi construcţiilor de suprafaţă şi de subteran;
f) protecţia zăcămintelor de substanţe utile, obiectivelor şi construcţiilor din subteran de inundaţii, incendii şi alţi factori, care conduc la degradarea calităţii substanţelor utile sau la deteriorea zăcămintelor, obiectivelor şi construcţiilor;
g) respectarea cerinţelor legislaţiei ecologice în timpul desfăşurării lucrărilor, legate de studierea şi folosirea subsolului;
h) asigurarea unei prognoze sigure şi aprecierea acţiunii lucrărilor, legate de folosirea subsolului, asupra mediului înconjurător şi luarea măsurilor necesare de protecţie a lui şi de securitate a populaţiei;
i) evidenţa şi întocmirea dărilor de seamă statistice de stat cu privire la rezervele de substanţe utile de bază şi secundare extrase şi lăsate în subsol.
Beneficiarii folosinţei subsolului şi organul de stat pentru supravegherea minieră sînt obligaţi să informeze opinia publică despre starea folosirii şi protecţiei subsolului şi îndeplinirea măsurilor de protecţie a subsolului, studierea şi folosirea lui raţională. (art.42 CS)

Protecţia sectoarelor subsolului care prezintă o deosibită valoare ştiinţifică sau culturală.
Aflorimentele geologice rare, formaţiile mineralogice, obiectele paleontologice şi alte sectoare ale subsolului, care prezintă o deosebită valoare ştiinţifică sau culturală, pot fi declarate, în modul stabilit, rezervaţii ori monumente ale naturii sau culturii. Orice activitate care încalcă integritatea rezervaţiilor şi monumentelor menţionate nu se permite.
În cazul în care în timpul folosirii subsolului au fost descoperite aflorimente geologice rare şi formaţii mineralogice, meteoriţi, obiecte paleontologice, arheologice şi de altă natură, ce prezintă interes pentru ştiinţă şi cultură, beneficiarii folosinţei subsolului sînt obligaţi să sisteze lucrările pe sectorul unde a fost găsit obiectul şi să comunice despre aceasta organelor de stat respective.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!