Marile bănci elveţiene s-au construit în cea de-a doua jumătate a secolului trecut, dar au cunoscut perioada de expansiune pe plan internaţional după cel deal doilea război mondial. Situaţia este explicată prin factori economici ca practică liberală în domeniul exportului de capital, relativa stabilitate a preţurilor, o monedă puternică şi dintre cele mai importante, excedentul economiilor faţă de nevoile interne de finanţare.
Banca Naţională înfiinţată în 1907, este constituită ca societate pe acţiuni şi are ca funcţii esenţiale: emiterea monetară, facilitatea sistemului de plăţi şi asigurarea serviciului de trezorerie a confederaţiei, practicarea unei politici monetare şi de credit conform intereselor naţionale şi consilierea autorizaţiilor federale.  
În problema de ordin monetar Banca Naţională posedă două sedii: unul la Berna şi celălalt la Zurich, opt sucursale şi mai multa agenţii.
Poşta este un intermediar financiar important de tip bancar, deoarece primeşte depozite de al public, dar numai în conturi, la vedere, asupra cărora se trag cecuri poştale.
Băncile elveţiene sunt în marea lor majoritate bănci universale.
Ele sunt grupate în 5 categorii: marile bănci, băncile cantonale, băncile şi Casele de Economii Naţionale, Casele de Credit Mutual, celelalte bănci.
– Marile bănci sunt în număr de 5:
                                              Union de Banques Suisses
                                              Societe de Banque Suisse
                                              Credit Suisse
                                              Banque Populaire Suisse
                                              Banque Leu Sa.
 Ele sunt implicate îndeosebi în tranzacţii internaţionale, dar prestează şi servicii bancare.
 – Băncile cantonale sunt publice cu activitate locală îndeplinind şi funcţia de casierie publică.
Beneficiul realizat este cedat cantonului lor.
– Băncile şi Casele de Economii Regionale efectuează aceleaşi operaţiuni ca şi băncile şi împreună cu acestea au constituit cele două centrale de emisiune de lettres de gage.
– Casele de credit mutual în număr de peste 1000 sunt grupate în două asociaţii şi au o rază de acţiune limitată. Ele colectează depozite şi acordă economiei regionale credite garantate, de regulă cu ipoteci.
 – Categoria celelalte bănci cuprinde băncile relativ specializate şi băncile străine stabilite în Elveţia.
 Băncile sunt obligate să deţină sub forma lichidităţii de casierie sau de solduri ale conturilor la vedere, la Banca Naţională sau la Poştă, echivalentul a 6-28% din depozitele la vedere recoltate.
De asemenea băncile trebuie să menţină o acoperire suficientă a depozitelor la vedere sub formă de active lichide sau uşor mobilizate.
Băncile sunt supuse controlului Comisiei Federale a băncilor şi au obligaţia de a informa Banca Naţională cu privire la aspectele prevăzute în normele acestora.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!