America Latină este un spaţiu clar definit dpdv geografic şi geoploitic. Spre deosebire de restul statelor din lume, statele din America Latină îsi obţin independenţa în sec 18. Brazilia a fost colonie portugheză celelalte în mare parte spaniole. America Latină numără 23 de state. Odată cu Doctrina Monroe SUA a stabilit relaţii specifice cu AL. În legătură cu AL, avem 3 stratificări: 1)din prima grupă fac parte 7state latino-americane, este vb de Argentina, Uruguai, Chile…Ele reprezintă un înalt grad de urbanizare (postbelică); sunt state cu structură socială ramificată; State cu agricultură avansată. Puţin sub ele se află şi Brazilia cu Mexic care in 1945 nu aveau acele trăsături de satte dezv dar datorită evoluţiei au ajuns prima grupă de state şi chiar arată indici de avansare. Datorită drogurilor se ridică şi Venezuela şi Columbia. Prima grupă de state din AL în perioada răzb rece produceau 85% din producţia Americii Latine. 2)a 2 grupă de state: Peru, Ecuador, Bolivia, statele mici din America Centrală. State unde se dezv industria extractivă. 3)a 3 grupă de state Haiti, Paraguai, ţările din bazinul Mării Caraibelor, care in 1945 aveau un caracter agrar accentuat, industria absentă, analfabetism şi sărăcie. America Latină pînă 1950, trăsături:-prezenţa corporaţiilor transnaţionale ale SUA în economia ţărilor Americii Latine;-instabilitatea pol şi violenţa pol, adică implicarea armatei în Al ce devine garant; – pol protecţionistă. În primii 15 ani, multe au promovat această pol ca Brazilia, Argentina. Aici este vb de dezv. industriei locale. Impactul adus de Răzb rece a fost radicalirea, faptul că americanii penettrează tot m m AL. O altă trăsătură ar fi reducerea influenţei Eu asupra AL. S-a dezv energia, sectorul metalurgic, industria chimică. In 1958 producţia industriei creşte de 3 ori în comparaţie cu 1938. Statele AL produc de 4 ori m m energie electrică; -are loc micşorarea producţiei agricole la mij anilor 50; -prezenţa anticomunismului, căci SUA a înglobat AL în pol sa de ingrădire şi la 2 sept 1947 SUA cu 20 de state din AL semnează tratattul de la Rio, numit tratat panamerican de ajutor reciproc in cazul unei ameninţri exterioare. În perioada 1951-55 SUA au continuat acest sistem de alianţe prin tratate bilaterale. -in iunoie 1948 are loc crearea organizatiei statelor americane, in acre a fost inclusă şi Cuba dar a fost respinsă în 1970. -ca trăsătura a anticomunismului Brazilia a scos Partidul Comunist inafara legii, la fel şi Chille în 1948. -are loc instaurarea dictaturii militare în 1948 –Peru, a lui Amoretti; 1948- Venezuela, doctrina Chauldoud; 1951- Panama; 1951- Bolivia; Argentina în 1946 au avut loc alegerile prezedenţiale câştigate de Juan Paren, preşedinte pîna în 1955. El a dus o pol de naţionalozare, marile întreprinderi au fost naţionalizate la fel şi cele ale englezilor. În 1946 a fost adoptată Constituţia cei oferea preşedintelui puteri nelimitate. El a continuat linia protecţionizmului în stat contra americanilor şi britanicilor. În 1955- lovitura de stat, Juan plaecă din tară, fuge în Spania şi în 1958 au loc alegerile căştigate de Frondizi, nefvorabile tării, el ajunge la un acord cu corporaţiile americane ceea ce face ca Argentina sa devină dependentă de ele. În 1972 cercurile pol argentiniene stabilesc legături cu Juan Paren pt ca să se intoarcă în ţară care revine în 1973, căştigă alegerile şi conduce pînă-n 1974 din cauza morţii. Moartea sa a aruncat Argentina în monarhie, moştenitor rămîne soţia sa pînă-n 1976. Mexic- în 1946 victorie obţine partidul revoluţionar instituţional care a construit „socialismul mexican constituţional” se exclude stînga din conducere. Anii 60-70 în America Latină avem unele trăsături: -lupta contra dictaturilor

-transformarea demografică în AL; -ÎN 1972 în Chille, Salvador Aliman este unicul care căştigă alegerile cinstit, a fost comunist intr-o ţară noncomunistă, răsturnat de o lovitură de stat condusă de Pinocent. -creşte producţia industriei; Creştertea intrevenţiiei americane; Eliberări anticoloniale în 1974 Granada şi în 1975 Suricam. Anii 80-90 în AL: are loc o deplasare spre economia de piaţă; privatizarea întreprinderilor de stat; -diminuarea funcţiei pretecţioniste a statului. -reducerea progresivă a protecţiei sociale a statului. -statul îşi menţine dominaţia asupra ramurilor strategice. -internaţionalizarea producţiei. – dezv. inegala a statelor din America Latină. -creşterea datoriilor.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!