ЗАО “Альфа Банк” – сучасна універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такими іноземними банками: Bank Of New York (США), RaiffeizenBank (Австрія), CityBank (США), CrediLeone (Франція), “Мультібанк” (Латвія), та інші зарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як: Промінвестбанк, АКБ “Інтербанк”, КБ “Приватбанк”, та багато інших банків. ЗАО “Альфа Банк” створений у формі закритого акціонерного товариства згідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банком здійснюється Правлінням. Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонерів і оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципу колегіальності. Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право “вето” на рішення, які приймаються. До основних функцій Правління банку належать: 1) стратегічне планування 2) питання маркетингової діяльності 3) технологічний контроль 4) фінансовий контроль за діяльністтю банку 5) кадрова політика банку До функцій Голови Правління банку відносяться: • керування фінансово-господарською діяльністтю банку; • забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів банку; • прдставлення банку в усіх державних і недержавних підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном; • підписання від імені банку угод, контрактів, інших цивільно-грошових документів; • прийом на роботу та звільнення із займаних посад співробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення; • затвердження найважливіших внутрішніх документів, серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадові обов’язки начальників структурних підрозділів та інші; • ведення засідань Правління банку та Кредитного комітету; • проведення нарад з питань поточної діяльності банку; • виконання інщих рішень, пов’язаних із структурою діяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів. Кожен з членів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття та виконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на нього повноважень і обов’язків. До складу банку входять такі основні підрозділи: 1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такі основні відділи: – кредитний; – відділ ЦП; – валютний; – відділ по роботі з населенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками. 2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи: – операційний; – відділ касових операцій; – відділ зведеної звітності та економічного аналізу; – бухгалтерія; – відділ обліку валютних операцій. Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банковських операцій 3) адміністративно-господарське управління. Відділи: – відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення; – юридичний; – служба безпеки, до якої входять сектор інкасації і перевезення цінностей; – відділ кадрів; – відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба); – господарський відділ. Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку: Кредитний комітет – складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняття рішення стосовно того чи іншого клієнта. Кадрова комісія – це консультативний орган при Правлінні банку. Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій та проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер. Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, що виконує такі функції: 1) контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству; 2) координація відносин банку з податковими органами; 3) розв’язання усіх бухгалтерських та юридичних дискусіх у межах банку; 4) перевірка достовірності інформації, що надається керівництву банку; 5) управління ризиками; Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамках повноважень, затверджених Радою акціонерів.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!